14 Nisan 2020 / Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
14 Nisan 2020, 21:50

Madde 1:Salgın nedeniyle faaliyetlerinde aksaklık olan veya faaliyetlerine ara veren ve bu nedenle gelir kaybı yaşayan işletmelerin yükünün azaltılması için çeşitli alacakların azaltılması, alınmaması veya yapılandırılması için;
Hazine taşınmazlarına ilişkin ödenmesi gereken bedeller ile ecri misil ödemeleri 3 ay ertelenecek.
Orman Genel Müdürlüğünce kiraya verilen mesire yerleri ile taşınmazlar ve Milli Parklar dâhilindeki taşınmazlara 3 ay süreyle kira alınmayacak.
Belediye ve mahalli idarelere ait olan taşınmazlardan 3 ay kira alınmayacak.
Belediyelere ödenecek gelir vergileri 3 ay ertelenecek ve Belediyeler toplu taşımaya destek verecek.
Konutlardan ve faaliyeti duran iş yerlerinden 3 ay süreyle su faturası borcu alınmayacak.
Yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergileri faaliyetin durduğu dönemler için ödenmeyecek.
KYK kapsamındaki kredi borçları ödemeleri 3 ay ertelenecek.
Tarım satış kooperatifleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemeleri faizsiz olarak 2021 yılına ertelenecek.
Seyahat Acentelerinin ödemesi gereken yıllık 2020 yılı aidatı alınmayacak.
TEDAŞ alacakları yapılandırılacak.
Madde 2: :Salgın nedeniyle yaşanabilecek hak mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bazı toplantıların ertelenmesi, beleğe ve lisans geçerlilik sürelerinin uzatılması ve uzaktan çalışmaya imkân tanınması amacıyla;
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi 1 yıl uzatılacak.
Ticaret gemileri için verilen denize elverişlilik belgelerinin geçerlilik süresi 01/08/2020 tarihine kadar uzatılacak,
Dernek, Kooperatif, Tarımsal Üretici Birlikleri ve TOBB gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek ve mevcut organların görevleri 31/07/2020 tarihine kadar devam edecek.
Boşalan muhtarlıklar için yapılacak olan Muhtarlık Seçimleri ertelenecek.
Ar-ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme kapsamında çalışanların uzaktan çalışması için 3 ay süre izin verilecek.
Sendikaların üye tespit tarihleri 3 süre ile ertelenirken üye tespitinden toplu sözleşmeye değin olan süreçlerde doğal olarak ertelenmiş olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza 3 aylık erteleme yetkisi tanınacak.
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili işlemlerde 3 ay süre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.
Madde 3:Seyahat Acentelerinin işletme belgelerini farklı bir tüzel kişiliğe devredebilmesine imkân tanınarak mevcut işletmelerin yeni yatırımcıyla çalışması sağlanacak.
Madde 4: Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine belli şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak aktarabilecek.
Madde 5: Engelli Bakım Merkezleri ve Huzurevlerinde ücretsiz hizmet verilebilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı 3 ay süreyle aranmayacak.
Madde 6: İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ücretinden yararlanamayan veya işsizlik ücreti alamayan vatandaşlara günlük 39,24 lira nakdi yardım yapılacak.(Aylık 1.177 lira)
Madde 7:Salgın sürecinde kısa çalışma nedeniyle yaşanan yoğunluktan kimsenin mağdur olmaması için işverenin beyanı kısa çalışma ödeneğinin verilmesi için yeterli olacak.
Madde 8: Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hariç 3 ay süreyle iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilemeyecek.
Madde 9: “Mücbir Sebep” nedeniyle kamu ödemelerinde aksaklık yaşanmaması için Hazine Maliye Bakanlığı yetkilendirilecek.
Madde 10:Kaçakcılıkla mücadele kapsamında el konulan doğrudan salgın tedavisinde kullanılabilecek cihaz ve malzemeler ilgili kurumlara verilecek.
Madde 11: Mevcut şirket kaynaklarının korunabilmesi amacıyla 30/09/2020 tarihine kadar karın %25’i ortaklara dağıtılabilecek.
Madde 12: Türkiye Varlık Fonu ve bağlı kuruluşların denetim raporlarının teslim tarihi Haziran iken Eylül olarak değiştirilecek.
Madde 13: Türkiye Varlık Fonu ve Bağlı kuruluşları;
-Söz konusu kanun teklifindeki sınırlamalar,

-Sermaye Piyasası Kanunun “Ortakların önemli nitelikteki işlemleri”ni düzenleyen 23. maddesi ile “Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkını”

düzenleyen 27. maddesinden,

-Türk Ticaret Kanunun “Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması”’nı düzenleyen 202. maddesinden istisna kılınacaktır.